Jan Gawda

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej  w  Lublinie. Wpisany na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych   w dniu 21 października 1997 roku pod numerem 02350.