Kancelaria Doradztwa Podatkowego,,Biurgaw'' Jan Gawda powstała w 1992 roku jako jedna z pierwszych tego typu w Biłgoraju.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia do kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, tj. wpis na listę doradców podatkowych nr 02350 i certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Naszym największym atutem jest wieloletnie doświadczenie, stale wzbogacana wiedza, zaangażowanie i dbałość o Klienta.

Zapewniamy poufność powierzonych informacji

Wiarygodność firmy i bezpieczeństwo naszych Klientów gwarantuje posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 70 000 zł. na każde zdarzenie.

Współpracując z nami, będą mogli Państwo skupić się na prowadzeniu działalności, eliminując tym samym obciążenia związane z tworzeniem i prowadzeniem własnego działu księgowości.

Odpłatność za usługi wykonywane przez nasze biuro uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów oraz ilości zatrudnionych pracowników.